Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty  a także Trenerom

życzymy zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w wykonywaniu misji edukacji

oraz satysfakcji z wykonywanej pracy

życzy

Kierownik oraz pracownicy OSiR