KRÓTKO O OSIR

Zdjęcie przedstawiające mężczyzn przecinających wstęgę

Naszym zadaniem jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie warunków do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie sportu wyczynowego jak również administrowanie i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Zmierzamy do zapewnienia Państwu coraz bardziej urozmaiconych form relaksu, wypoczynku oraz możliwości rywalizacji sportowej w trakcie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

SZANOWNI PAŃSTWO.

Początek naszej działalności datowany jest na 1971 rok, kiedy to powołano do życia Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku, który w 1975r przekształcony został z kolei w Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/100/99 z dnia 29 października 1999r , z dniem 31 grudnia 1999r zlikwidowano zakład budżetowy pod nazwą ” Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim” w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej, pod nazwą “Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim”.

Przedmiotem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w szczególności jest:

1. rozwijanie i propagowanie sportu, turystyki i rekreacji w mieście.

2. administrowanie i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, takimi jak:

– stadion miejski wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy ul. Bartoszyckiej 24

– kompleks sportowo- rekreacyjny przy ul. Bartoszyckiej 24(hala sportowa, 4 korty do tenisa ziemnego, siłownia zewnętrzna);

– obiekty ORLIK-2012 przy szkole podstawowej NR 3 i Nr 4;

– hala widowiskowo-sportowa przy ul. Polnej 36;

– stanice kajakowe przy ul. Kopernika oraz przy ul. Przystaniowej;

– plaża miejska przy jeziorze WIELOCHOWO wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego;

– place zabaw na terenie miasta Lidzbark Warmiński:

• ul. Konarskiego, ul. Lipowa, ul. Wodna, ul. Wieniawskiego, ul. Ornecka, ul. Przystaniowa, ul. Kasprowicza, ul. Astronomów, ul. Polna, ul. Kopernika, ul. Konopnickiej, plac zabaw przy tężniach, plac zabaw na plaży miejskiej

– siłownie zewnętrzne:

• ul. Olsztyńska, bulwar nad Łyną, ul. Lipowa, ul. Polna, ul. Ornecka, plaża miejska Wielochowo.

– siłownia STREET WORKOUT przy ul. Olsztyńskiej

– skate park ul. Ogrodowa

– lodowisko ul. Ogrodowa

– kompleks sportowo- rekreacyjny ul. Ornecka

– Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny

– boiska do gry w boule

– tężnie solankowe;

– pawilon zdrowia;

3. świadczenie usług rekreacyjno-sportowych.

4. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu sportu, turystyki i rekreacji.

Ośrodek realizuje swoje zadania głównie poprzez:

1.Podejmowanie działań z zakresu sportu, turystyki i rekreacji przy współdziałaniu z organizacjami sportowymi i turystycznymi.

2.Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej klubom i związkom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej, organizacjom społecznym i zawodowym, zakładom pracy, osobom fizycznym oraz placówkom oświatowym.

3.Eksploatację, konserwację i rozbudowę bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

Z poważaniem

Dyrektor – Piotr ZALEWSKI

HISTORIA