Dokładnie od 1 stycznia 2000 roku funkcjonujemy jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej 💚💙

Z tej okazji chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, tym byłym i obecnym, za zaangażowanie i trud włożony w utrzymanie administrowanych obiektów i życzę jednocześnie wszelkiej pomyślności na przyszłe lata.
🤝Dziękuję także Pracodawcy – Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński, na czele z Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego za wspieranie naszej działalności.
🤝Słowa podziękowania kieruję ponadto do Samorządu Powiatowego Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim oraz Gminy Wiejskiej Urząd Gminy Lidzbark Warmiński za wszystkie wspólnie zrealizowane projekty sportowe i rekreacyjne. Mając nadzieję na dalszą pomyślną współpracę.
🤝 Na koniec dziękuję wszystkim, którzy biorąc udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych dawali często wyraz naszemu działaniu – w dobrym tego słowa znaczeniu.
Razem możemy więcej 💪

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji
Piotr Zalewski