Biegi, w których planowaliście start, zostały odwołane !? NIC NIE SZKODZI 🙂

Wychodzimy naprzeciw zaistniałej sytuacji i specjalnie dla Was organizujemy bieg w postaci wirtualnej. To doskonała okazja do tego aby sprawdzić aktualną formę, a do tego świetnie się bawić. Oczywiście cały dystans możecie przejść, co będzie dobrą motywacją do aktywności w tym dniu. Nie ma co się oszukiwać, że błyszczący krążek na końcu smyczki jest dobrą motywacją jak każda inna. Data biegu czyli 7 marca też zachęca do udziału płeć piękną bo właśnie dla Nich (z okazji Dnia Kobiet) przygotowaliśmy w pakiecie kilka niespodzianek. Oczywiście wszystkich Panów również zapraszamy do wzięcia udziału w biegu, tym bardziej, że spośród wszystkich uczestników biorących udział w biegu zostaną nagrodzone w postaci pucharów trzy najlepsze czasy w kategorii kobiet i mężczyzn.

Każdy uczestnik zobowiązany jest w dniu 7.03.2020 r. do pokonania dystansu 5km w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie oraz udokumentowanie swojej aktywności poprzez wysłanie na adres osir@lidzbarkw.pl zdjęcia lub screen’a z aplikacji telefonu, zegarka lub opaski sportowej.

Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie OSiR (formularz znajduje się poniżej tekstu). Zapisy uczestników biegu będą trwały do dnia 19.02.2021 r. do godz. 24.00. Odbiór pakietów w dniu 6.03.2021 r. odbywać się będzie w siedzibie OSiR ul. Bartoszycka 24 w godz. od 8.00 do 17.00. Natomiast odbiór medalu i nagród po przebiegnięciu dystansu 5km i udokumentowaniu aktywności zaplanowany jest na dzień 8.03 2021 r. (poniedziałek 15.00-17.00) również w siedzibie OSiR .

ORGANIZATOR
– Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim
– Klub Biegacza Lidzbark Warmiński

CEL IMPREZY
I Popularyzacja Biegu i zdrowotnego stylu życia
II Propagowanie aktywnego wypoczynku
III Integrowanie grup społecznych

TERMIN I MIEJSCE
I Termin 7.03.2021 r.
II Miejsce DOWOLNE

ZAPISY
I Formularz zgłoszeniowy na stronie poniżej tekstu.
II W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi
III Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma numer startowy i koszulkę. Po udokumentowaniu aktywności 5 km) otrzyma w dniu następnym (poniedziałek) medal w siedzibie OSiR ul. Bartoszycka 24

OPŁATA
Opłata za bieg wynosi:
I Pakiet podstawowy – 39 zł
II Pakiet rozszerzony – 55 zł

Członkowie Klubu Biegacza Lidzbark Warmiński ( rabacik) odpowiednio: pakiet I-29,00zł; pakiet II-45,00zł

Wpłatę należy dokonać na numer konta  67 1160 2202 0000 0003 1616 8091

Warunki:
1. Udokumentować aktywność
2. Wziąć udział może każda osoba po ukończeniu 16 roku życia
3. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej dnia 7.03.2021 do godz. 24.00 na adres osir@lidzbarkw.pl
4. Odbiór pakietów startowych startowych odbędzie się dnia 6.03.2021r. w siedzibie OSiR ul. Bartoszycka 24 w godz 8.00 do 17.00

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik biegu biorący w nim udział dobrowolnie oświadcza, że jest świadomy zagrożeń, ryzyka, obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach
2. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
3. Uczestnik biegu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z 27.04.2016 r.).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO  BIEGU