W Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu powstał Bulwar łączący dwa mosty nad rzeką Łyną (pełny tytuł projektu brzmi „Zagospodarowanie brzegów Łyny do mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika”). Oprócz samego Bulwaru zadbano także o wzmocnienie brzegów rzeki i zachowanie bioróżnorodności, co w obecnych czasach jest jednym z ważniejszych aspektów. Bulwar na Łyną wcześniej zapominanie i niewykorzystane miejsce, teraz odnowione nabrało charakteru wypoczynkowego i łączącego pokolenia. Nieodzownie pomagają w tym rozmieszczone na całym obszarze ścieżki piesze i rowerowe, plac zabaw, fontanna, siłownia zewnętrzna. Jest estetycznie a zarazem pięknie. Wiele nasadzeń, krzewów i drzewek oraz specjalnie zorganizowana przestrzeń zielona. Tablice informacyjne oraz trzy figury postaci związanych z Lidzbarkiem (biskupa Ignacego Krasickiego, Mikołaja Kopernika i Napoleona Bonaparte) zachęcają do samodzielnego odkrywania historii miasta. Ważnym elementem projektu jest scena wraz z widownią umożliwiająca organizację małych koncertów wpisujących się w ideę integracji społecznej.

Uroczyste otwarcie Bulwaru odbyło się 12 grudnia 2017 r.