W Dniu Świętego Floriana wszystkim Strażakom składamy najserdeczniejsze życzenia,

podziękowania i wyrazy uznania za pełnioną służbę.

Dziękujemy za Wasz trud, zaangażowanie, gotowość o każdej porze dnia i nocy,

a w sposób szczególny za poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia.