Koło Strzeleckie LOK “Warmiak” zaprasza miłośników strzelectwa na Mikołajkowy Dwubój Pistoletowy, który odbędzie się 03 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 na strzelnicy przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim.
Konkurencje:
– pistolet centralnego zapłonu P-83, odległość 25 m, 8 strzałów, ocenianych 5 najlepszych, opłata startowa 25 zł,
– pistolet bocznego zapłonu MCM “Margolin”, odległość 25 m, 13 strzałów, ocenianych 10 najlepszych, opłata startowa 20 zł.
Oceniane będą poszczególne konkurencje oraz łączny wynik jako dwubój. Zapisy do godz. 12.00.