Oprócz prac porządkowych i konserwacyjnych na obiektach podległych OSiR, pracownicy naprawiają i wymieniają zużyte i zniszczone elementy infrastruktury na placach zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców👏😘