W dniu dzisiejszym zostało podpisane 𝐏𝐎𝐑𝐎𝐙𝐔𝐌𝐈𝐄𝐍𝐈𝐄 𝐎 𝐖𝐒𝐏𝐎́Ł𝐏𝐑𝐀𝐂𝐘 między 4 Warmińsko – Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej im.kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. ” Szczerbiec” reprezentowaną przez Dowódcę Brygady płk. Jarosława Kowalskiego i Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark Warmiński reprezentowany przez Dyrektora Piotr Zalewski . 🫡
🔹️ Celem działania OSiR jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie warunków do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym sportu amatorskiego, wspomaganie sportu wyczynowego , organizowanie i wspomaganie turystyki i wypoczynku, administrowanie i zarządzanie przekazanymi do OSiR obiektami i urządzeniami sportowo- rekreacyjnymi .
🔹️Sformalizowanie współpracy pomiędzy 4W-MBOT a OSiR w Lidzbarku Warmińskim umożliwi obu partnerom współdziałanie na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie propagowanie sportu i kultury fizycznej , organizacji przedsięwzięć kulturowo-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia działalności promującej terytorialną służbę wojskową w 4W-MBOT , a także wzajemnego udostępniania posiadanej infrastruktury szkoleniowej i logistycznej , urządzeń i sprzętu.