Przygotowania do sezonu trwają. Nowe nasadzenia na parkingu jez. Wielochowo.

Dbajmy o naturę.