W związku ze wzmożonym ruchem drogowym na drogach dojazdowych do cmentarza komunalnego, w okresie Wszystkich Świętych, tj. od 31 października (od godzin popołudniowych) do 2 listopada (do godzin porannych) wprowadzona zostanie czasowa ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU na ulicach: Grunwaldzkiej, Szkolnej, Leśnej, Zielonej i Krasickiego.
Obowiązywał będzie będzie ruchu jednostronny na ul. Grunwaldzkiej, wyznaczone będą strefy z zakazem zatrzymywania się na ul. Szkolnej i Krasickiego oraz wyłączony z ruchu będzie odcinek ul. Krasickiego w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza i wyznaczony będzie tam ciąg ruchu pieszego.
Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie drogowe oraz zachowanie ostrożności w poruszaniu się we wskazanym obszarze.