💝 𝒁 𝒐𝒌𝒂𝒛𝒋𝒊 𝒏𝒂𝒅𝒄𝒉𝒐𝒅𝒛𝒂̨𝒄𝒚𝒄𝒉 𝑺́𝒘𝒊𝒂̨𝒕 𝑩𝒐𝒛̇𝒆𝒈𝒐 𝑵𝒂𝒓𝒐𝒅𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒂𝒈𝒏𝒊𝒆𝒎𝒚 𝒛ł𝒐𝒛̇𝒚𝒄́ 𝑾𝒂𝒎 𝒛 𝒔𝒆𝒓𝒄𝒂 𝒑ł𝒚𝒏𝒂̨𝒄𝒆 𝒛̇𝒚𝒄𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂:
𝓩𝓓𝓡𝓞́𝓦𝓚𝓐 – bo jest najważniejsze,
𝓜𝓘Ł𝓞𝓢́𝓒𝓘 – bo jest sensem życia,
𝓦𝓘𝓐𝓡𝓨 – która pozwala przetrwać trudne chwile,
𝓝𝓐𝓓𝓩𝓘𝓔𝓘 – bo z nią niemożliwe staje się możliwe.
𝐾𝑜𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑖 𝑠𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑆́𝑤𝑖𝑎̨𝑡 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑝𝑜𝑚𝑦𝑠́𝑙𝑜𝑠́𝑐𝑖 𝑤 𝑁𝑜𝑤𝑦𝑚 𝑅𝑜𝑘𝑢 😘🥳
– Dyrektor Piotr Zalewski wraz z Pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim