Po pierwszych spotkaniach Grand Prix Lidzbarka Warmińskiego siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn wyniki wyglądają następująco:
🏐KOBIETY
I – Bogucka, Paszko – 15 pkt
II – Orwat, Olszewska – 12 pkt
III – Kowalczyk, Złotkowska – 10 pkt
IV – Tobisz, Zagozdon – 8 pkt
🏐MĘŻCZYŹNI
I – Wolak, Zalewski – 15 pkt
II – Bazarnik, Romasz – 12 pkt
III – Laszuk, Karbanik – 10 pkt
IV – Sajnaga, Pawłowski – 8 pkt
V – Gudziński M., Witowski – 6 pkt
V – Wzorek Prado – 6 pkt
VII – Jaworski, Mandywel – 4 pkt
VII – Siekierka, Gudziński S. – 4 pkt
Kolejne mecze rozegrane zostaną 18 lipca a finał 15 sierpnia podczas Dni Lidzbarka Warmińskiego.